Coaching en training met tweezijdige focus

Mentaris LoopbaanCoaches hebben oog voor uw positie én voor de medewerker die u begeleidt. Deze tweezijdige focus is de kern van onze aanpak. De LoopbaanCoach van Mentaris werkt zorgvuldig en met zicht op alle belangen binnen uw organisatie. Onze werkwijze is transparant; met veelvuldige communicatie. U weet waar u aan toe bent. De medewerker voelt zich gehoord en gewaardeerd.

Hoe werkt Mentaris Business?

Mentaris biedt training en coaching aan. Onze LoopbaanCoaches zetten zich in vanuit uw belang én met respect voor de medewerker. Medewerkers die zich willen ontwikkelen hebben een persoonlijke job coach. Boventallig personeel begeleiden we naar ander werk door Herplaatsing of Outplacement. Daarnaast biedt Mentaris training op maat; we specificeren uw behoefte en maken een passend aanbod.

Persoonlijk ontwikkeltraject

De loopbaanontwikkeling en persoonlijke groei van uw medewerker versnellen door de persoonlijke coaching van Mentaris. We coachen uw medewerker op de bewustwording van eigen talenten. Dat vergroot de persoonlijke effectiviteit en het zelfvertrouwen.

Ik merkte tijdens het ontwikkeltraject al veranderingen bij mijn medewerker. Hij straalt veel meer rust uit, is effectiever geworden en kan zich beter verplaatsen in anderen.

Dave

Voor uw organisatie
 • Uw beste medewerkers worden behouden met een Mentaris Job coach
 • Grotere persoonlijke effectiviteit van uw medewerker
 • Goed werkgeverschap, draagt bij aan imago en reputatie
Voor uw medewerker
 • Een eigen Job coach geeft persoonlijk loopbaanadvies
 • Coaching on the job, zorgt voor meer zelfvertrouwen en werkplezier
 • Erkenning van kwaliteiten; vertrouwen in werkgever groeit

Outplacement

Eerlijkheid en transparantie zijn de basis bij outplacement. Mentaris verheldert de situatie en maakt pijnpunten duidelijk. We zoeken oplossingen voor mens en organisatie. Vanuit uw zakelijk belang, met een zorgvuldige en respectvolle werkwijze. Mentaris leert de medewerker positief naar de toekomst te kijken.

Het gaat niet alleen om het begeleiden van kandidaten naar werk, maar ook om de contacten in de organisatie en hoe die kunnen bijdragen aan een goed resultaat.

Ton

Voor uw organisatie
 • Persoonlijke aandacht voor de medewerker
 • Behoud van rust, respect en vertrouwen
 • Medewerker blijft ambassadeur voor de organisatie
Voor uw medewerker
 • Leren loslaten van de functie en baan
 • Zorgvuldig afscheid nemen van het werk
 • Met vertrouwen en energie de volgende stap nemen

Teamcoaching en Intervisie

Efficiënt, verbonden en communicatief. Met een gezamenlijk doel als bindende factor. Dat is een sterk team dat goed samenwerkt en de klant optimaal bedient. Mentaris coacht uw leidinggevenden en hun teams. Teamcoaching en -training laat medewerkers van én met elkaar leren.

Gert-Jan vroeg Mentaris voor Teamcoaching: Het is vertrouwd. Ik weet dat het een goede match is met mijn team. De meeste indruk maakte de manier waarop Mentaris hun vertrouwen wist te winnen.

Gert-Jan

Voor uw organisatie
 • Teamcoaching leidt tot samenwerking en vertrouwen
 • Door ieders talent optimaal te benutten, zijn medewerkers loyaler en meer tevreden
 • Grotere span of control is mogelijk door effectieve management coaching
Voor uw medewerker
 • Wederzijds respect en begrip binnen het team
 • Bewustwording en inzet van ieders individuele kwaliteiten
 • Ontwikkeling van ieders talent verhoogt het werkplezier

Herplaatsing & Reïntegratie

Mentaris ondersteunt uw medewerker bij de terugkeer na ziekte. De medewerker hervindt zijn energie en leert deze te verdelen. Mentaris ondersteunt ook de mentale kracht. Zodat uw medewerker vol vertrouwen het werk kan hervatten.

Ik weet dat de mensen die ik hiernaartoe stuur in goede handen zijn. Tijdens een traject is er vaak contact: na ieder gesprek wordt op procesniveau teruggekoppeld. Het gezamenlijke belang, ook van de organisatie, wordt goed in de gaten gehouden.

Amalia

Voor uw organisatie
 • Benutten van talent en behoud van uw medewerker
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen en de regels van het UWV
 • Goed werkgeverschap; Gemotiveerde medewerkers
Voor uw medewerker
 • Vertrouwen hervinden door persoonlijke coaching
 • Leren omgaan met de nieuwe situatie
 • Positief vooruitkijken; focus op wat wél kan

Werving & Selectie

Mentaris adviseert, ondersteunt en begeleidt bij het vinden van nieuwe medewerkers. Wij specificeren uw wervingsbehoefte door het stellen van de juiste vragen. Mentaris realiseert tevens een gerichte en effectieve selectie van uw nieuwe collega’s.

Ze stelde als extern recruiter vragen waar ik het warm van kreeg. Maar ik waardeerde haar aanpak wel. Ze was scherp, confronterend en betrokken. Ze wist waarover ze het had.

Sylvio

Voor uw organisatie
 • Objectieve beoordeling van de kandidaten
 • Selectieproces is snel en effectief
 • Positief werkgeversimago, ook bij afwijzing
Voor uw medewerker
 • Deskundige en professionele toelichting
 • Tevreden match met organisatie
 • Heldere en gemotiveerde afwijzing

Testen

Onze wetenschappelijke testen brengen kernkwaliteiten en loopbaanwaarden in beeld. Mentaris geeft snel inzicht in een (potentiële) medewerker. Altijd in combinatie met een gesprek, om resultaten te verduidelijken en de betekenis van de uitkomst te verklaren. Mentaris testen bieden duidelijkheid en een eerlijke kijk op mensen.

Voor uw organisatie
 • Bondige en snelle beoordeling van kwaliteiten
 • Zicht op talent en talentontwikkeling
 • Visuele weergave van loopbaanwaarden en rollen
Voor uw medewerker
 • Heldere en begrijpelijke uitleg van capaciteiten
 • Bewustwording van talenten
 • Zicht op loopbaankansen